Medlemsinformation

Som medlem i Borderterriersällskapet får du klubbens tidning Borderterrierbladet fyra gånger om året. Du stödjer samtidigt verksamhet rörande borderterriern samt får möjlighet att deltaga i klubbmästerskap i viltspår, lydnad och agility samt ställa ut din hund på rasutställningen Årets Border och deltaga i lokala klubbarrangemang.

Nya medlemmar
Personer som vill nyteckna medlemskap måste kontakta SKKs medlemsavdelning 08-795 30 50 eller medlem@skk.se. SKK skickar ut ett inbetalningskort.

Kennelmedlemmar ; det vill säga medlemskap som uppfödaren tecknar för sina valpköpares första år, inbetalas som en klumpsumma till pg 1177-5. Ange vilken uppfödare inbetalningen kommer från. Meddela även SKK med en lista, via e-post eller fax, med fullständiga uppgifter om valpköparnas namn, personnummer, adress och telefonnummer.

Du får ett  inbetalningskort från SKK när det är dags att betala in för nästkommande år. Betala inga medlemsavgifter på förhand.

Adressändringar och eventuella frågor angående medlemskapet
Vänd dig direkt till SKK:s medlemsavdelning, 08-795 30 50 eller medlem@skk.se med era adressändringar och eventuella frågor angående medlemskapet eller inbetalningen.

Medlemsavgifter:
Fullt medlemskap  250 kr per år.
Familjemedlem        50 kr per år.
Kennelmedlem      100 kr per år. (uppfödaren betalar 1:a året för valpköparen)

Ange följande på inbetalningskortet:
- Rasklubb (Borderterriersällskapet)
- Namn
- Adress
- Telefonnummer
- Personnummer
- Medlemskategori (Fullt medlemskap, familjemedlem, kennelmedlem)

Är det någon information som inte får plats på inbetalningskortet bör du snarast kontakta SKK på medlem@skk.se eller medlemsavdelningens fax 08-795 30 95